Mobirise
Mobirise

Blog:
Schrijfsels..

Wat verschijnt er op het levensdoek
of op een klad blocknote
of in een boek?

Moge het je inspireren :-)!
Inspireren
In -Spirit(essentie)-Eren.. 
;-)
Tessa.

Eigen wijs heden

Wat er van binnen naar buiten leeft
Is er wel een buiten?....

Mijn schrijfsels

Veel plezier met jouw eigen unieke interpretatie ervaring middels de woorden die ik je geef. 

KUNST is LEVEN..
Tekenen en schilderen is
leven..
Je stelt je open.
De realiteit bied zich aan.
Voor je ligt een leeg vel papier..
Mogelijkheden
Vormen met wat aanwezig IS.
Welke kleuren bevinden zich in
welke hoedanigheid om je heen?
Je kan er wat mee..
Dat wat zich in
je omgeving bevindt.

De kunst is
om te zien wat is
van binnen
en te zien wat is
van buiten
de weer-schijn
waarin we onszelf
belichamen kunnen.
Om het geen dat we buiten ons
ervaren
weer ons eigen te maken.
Door het op te pakken.
Er mee samen te gaan.

Een gevoel van binnen.
Een ver-lang-en..
om met buiten
het avontuur op het doek
aan te gaan
om te h-er-ken-nen
om van buiten zichtbaar te maken
en zo in te zien
wat van binnenin 'Leeft'.

Het leven in ons
drijft ons aan
vormt
en
Schept voortdurend
nieuwe vormen

Wat voor een vorm ontstaat er
op het doek of op het papier?

Hoe laat je het leven ontstaan?
bedenkelijk of spontaan
ont-dek-kend
hierin is een verschil
Het is een dans tussen
denken
leven in de binnenwereld
en doen
samen te smelten
met wat wij
zijn gaan zien
als
buiten

teveel denken
is te veel in je hoofd leven
je handen doen niet veel
"fantaseren"
in plaats van
"van tast-eren"

te veel doen
zo maar stuurloos
zonder besef
van het leven in ons
wat wij werkelijk ZIJN
doet doelloos
bestuurbaar
door welke invloed dan ook
Het wordt een kliederboel
want het doek des levens
bied geen ruimte aan
de enorme veelzijdigheid
van al het leven
Al het leven is simpelweg
niet te bevatten op
een papier of doek
of in een mensenleven

in den beginne was er..?
de omstandigheid die IS

"van tast eren"
het eren van de tast
tast..
contact maken
zo binnen zo buiten
buiten wordt binnen
belichamen

het contact aangaan
met dat wat is

kleuren kiezen
substanties kiezen
het handen geven
gereed-schap pakken
en aan de slag ermee
via het gekozene
jezelf in het vormen
ervaren her-ken-nen
er
ken (nen)


aldoende in samen
werking
binnen buiten
buiten binnen
wat IS
samen vloeien
eenheid
het andere toont zich
werelden weer spiegelen
zich weer zichtbaar
op het levensdoek
je-zelf weer-zien
levensdoek
reflectie

genot van schepping
de kracht
van unieke eigen
creatie samen
een worden
verruimd waarnemen
het leven
creatief
in vele vormen
IS

Zijn

de kunst van het leven
de "kunst" van
"ZIJN"

Tessa.


Er hangt ons een hoop boven het hoofd in deze tijd.

Alles wat betreft robots en 'slimme' gadgets (die juist ons als mens meer en meer dom maken), implantaten, contantloos geld en cyborgarmen en benen etc. dringen zich meer en meer op het levenstoneel ..het leven op aarde.
De natuur, denken (naar mijn idee;) doorgedraaide verblinde overextreme gepassioneerde wetenschappers, kan vervangen worden pronken de doorgedraaide wetenschappers met bijv. 'robot-bijen' als zogenaamde super 'slimme' oplossing van het bestuivingsprobleem door de bijensterfte :( ! Mensen raken meer en meer het gevoel met zichzelf en met de natuur kwijt verblind door hoe betoverend futuristisch en allesoverstijgend de techniek lijkt.

Met techniek worden we een supermens, denken de transhumanisten..Zij vergeten echter dat wij als mens zelf enorme vermogens hebben..telepathie wordt vervangen door afhankelijkheid van mobieltjes, fysieke beweging..tja we hebben auto's, electrische fietsen etc. etc., contant geld..nee joh, echt contantloos is veel handiger...de computer..stel dat deze onze inteligentie overstijgt..dan zijn we overgeleverd aan deze onzichtbare zelfdenkende machinegeest en dan hangen we aan een draadje van gedelete kunnen worden. onze bankrekening, onze communicatie..
Hoe anders is het dan toen we nog veel meer deel van de natuur uitmaakten..toen we intuitief veel ruimer vaardig waren. We hadden toen veel beter contact naar mijn idee met het natuurlijke wereldwijde veld dat ons allen verbind met elkaar en al wat leeft. Meer en meer is het leven in harmonie met de natuur in vergetelheid omdat we verblind raken door allerlei zeer interessant lijkende gadgets die heel tof en futuristisch lijken maar die eigenlijk ons natuurlijke talent vervangen en dus ook laten vergeten. We hebben onszelf aangeleerd meer en meer van buiten osn zelf te halen in plaats van uit ons binnenste.
We kopen liever van alles dan dat we zelf nog creatief zijn en het zelf maken.
We worden zo als we niet goed oppassen, meer en meer individualistische rovers. Ook onze menselijkheid gaat er aan. Doordat we onszelf geleerd hebben te consumeren, consumeren we nu ook meer en meer ook onze medemens. Facebook en andere mediabronnen veranderen onze kijk op onszelf en elkaar en we vergeten het vanzelfsprekende in onszelf en dus ook het vanzelfsprekend er voor elkaar zijn. Alles heeft meer en meer een prijs en een wegwerpdatum. 
Worden we robots en vergeten we onze menslievendheid?
De aarde, de natuur, wordt geplundert door gruwelijke monocultuur en gif en kunstmatig licht en wat dan ook. Ook plunderen we elkaar. We kopen elkaar en deleten elkaar. Contact meot allemaal via het digitale artificiele netwerk via emails, apps en smsjes..kille lettertjes die egoistischer interpretatbel zijn..zien we elkaar eigenlijk zo nog wel? of raken we meer en meer verblind door afstandelijkheid? Zien we leiver onze eigen interpretatie dan dat we elkaar nog belangstellend in de ogen echt aanschouwen en dat we elkaar warm nog omarmen..
Mensen zijn vergeten hoe het is om elkaar menslievend 'ouderwets' te fysiek ontmoeten of om zelfs maar op ze'n minst elkaars stem te horen via de telefoon. liever heeft men een sms of een app en ondertussen heeft de artificiele intelingentie ons meer en meer onder controle en in de macht... Wat als deze artificiele inteligentie nou eens 'slimmer is dan wij als mensheid?' "Is dit een toekomst mogelijkheid of worden we meer en meer ingewoven door een artificiele reeds al veel slimmere inteligentie?. We leven meer en meer met ons hoofd in een machine en het leven op het platteland wordt ook steeds moelijker gemaakt waardoor meer en meer mensen gedwongen in een onnatuurlijke betonnen omgeving moeten leven...de natuur..het wordt meer een ver buiten ons bed vreemde atractie in plaats van dat het ons vanzelfsprekende levende thuis is.
Met het vergeten van de levende natuur vergeten we ook onze eigen innerlijke levende natuur!

Gelukkig zijn er ook mensen die zich zorgen maken en die verlangen naar een weer meer natuurlijke leefwijze. Die zich inzetten voor een natuurlijke menselijke wereld.
Het baart me zorgen om dit te zien want ik voel een diep weten in mijzelf dat het natuurlijke zijn als mens groot risico loopt om zochzelf totaal te kunnen verliezen aan de Artificiele intelligentie die de wereld over lijkt te nemen. Hoe behouden wij onze innerlijke eigen natuur..dat wat wij van nature zijn? - wat is specifiek onze menselijke kracht ? Wat is in verband met deze invloed het belang van de natuur..Naar mijn mening is een gezonde vrije natuur = een gezond vrij mens..
Wat kan ik betekenen met datgene wat ik diep van binnen voel en wat ik zo intens graag tot uitdrukking wil brengen?
Hoe breng ik dit aan het licht? Via tekenen en schilderen, schrijven wie weet ook wel..ge-illustreerd met eigen werk?

Ik oefen me er in ieder geval in en wellicht komt het er dan van dat ik het met vorm en kleur en wie weet als ondertiteling mijn eigen verhaal erbij kan presenteren op een dag in de vorm van een expositie, ondertiteld door lezingen/presentaties die ik graag wil gaan geven....

Wordt dus nog vervolgd :)!..

Tessa.

Mobirise

"Van-Zelf"..

Ik hou enorm van woorden
woorden hebben zoveel betekenis
er gaat een wereld aan in-zicht open..
als je er met meer aandacht naar kijkt.

Zo ben ik gek op het woord 'vanzelf'
Bekijk je dit woord en zet je het wat losser
neer dan krijg je;
'van'-'zelf' bijvoorbeeld.
Van (je) Zelf (jezelf..je 'Zelf')
heerlijk
het gaat zo vanzelf
als je het vanuit je zelf doet :)

Tessa.

RECENT NIEUWS

Tussen de drukte (woning vinden[reizen: binnen en buitenland] en andere bezigheden) door ben ik wanneer ik kan bezig met tekenen en schilderen. Zo nu en dan plaats ik weer iets nieuws..

Wil je graag mijn nieuwe werk zien?
Geef je op voor de nieuwsflits door me even een kort mailtje te sturen getiteld nieuwsflits. Zodra er weer wat nieuws te zien is krijg je een melding via de mail :)!

INSCHRIJVEN

Mail me en schrijf je in voor de nieuwsflits

social media
recent ben ik niet te vinden op social media.